Afspraak maken

Online afspraak maken

Een online afspraak maken zodat u direct in mijn en uw eigen agenda kunt kijken of er plek is wanneer U tijd heeft.

In het online boekingssysteem wordt u gevraagd om een aantal persoonlijke gegevens in te vullen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is :

De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens.

Door deze nieuwe wet is het belangrijk - zowel voor u als voor mij - dat u weet wat ik als pedicure en masseuse voor het uitvoeren van een verantwoordelijke behandeling over u vast moet leggen.

Deze gegevens kunt u altijd inkijken. Ook mag u op elk moment aangeven dat ik uw gegevens moet vernietigen.

Via een speciale AVG-tool heb ik alles doorgenomen wat betreft de nieuwe wet en ben ik helemaal op de hoogte van wat wel en niet mag en hoe ik uw gegevens zo goed mogelijk kan beschermen.

 

folio-13-150x150

U wordt doorgeleid naar mijn eigen pagina bij Sara Salonsoft waarop alle behandelingen staan waaruit u kunt kiezen.