Links

Links naar aan mijn bedrijf gerelateerde bedrijven en instellingen.

 

 

borduurservice leone

Voor het borduren van je logo op bedrijfskleding.

 

 

provoet branche organisatie pedicure

ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures en behartigt de belangen van ruim 13.000 (aspirant) leden. ProVoet bevordert de kwaliteit en professionalisering van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland. De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten, staan voor kwaliteit en hygiëne. Deze pedicures zijn te herkennen aan het ProVoet-logo.

 

 

 

De belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche (BMS) is opgericht in 1992. Het hoofddoel van de vereniging is belangenbehartiging van de aangesloten leden, werkzaam op het gebied van massage en/of sportverzorging. Daarnaast heeft de vereniging zich het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de (sport)masseur/verzorger als doel gesteld. Tot slot oefent de vereniging invloed uit op het landelijk beleid met betrekking tot de (sport)gezondheid(s)(zorg) en zet zij zich in voor de maatschappelijke erkenning van het beroep.

 

Het Nederlands Instituut voor Bevordering van de Integrale Gezondheidszorg werkt mee aan de positieve positionering van complementaire (alternatieve) therapievormen zodat integrale gezondheidszorg een gezicht krijgt voor de cliënt.

Het NIBIG stimuleert therapeuten hun beroepsuitoefening verder te professionaliseren, treedt in overleg met belanghebbenden en ketenpartners, ontplooit (gezamenlijke) activiteiten om de bekendheid van complementaire zorg te vergroten en stimuleert onderlinge communicatie en samenwerking.

massage opleidingen Lian Bart

 

Het AGB-register is hét identificerende register in de zorg, met de AGB-code als unieke sleutel. In dit register staat alle noodzakelijke (zorg) informatie vermeld om het declareren, de zorginkoop, het contracteren en het 'gidsen' van de zorg mogelijk te maken.

 

idelette eijgelaar

 

www.ideletteeijgelaar.nl

 

  www.fashionistasstyle.nl

 

 

logo_nbsm Nederlandse Brancheorganisatie van Sportverzorgers en Masseurs

De Nederlandse Brancheorganisatie van Sportverzorgers en Masseurs, is opgericht in 2001. Met zijn ruim 1100 leden in 2010 (en dit aantal groeit nog gestaag!) mag de NBSM zich één van de grootste branche vereniging op sportverzorging- en massagegebied noemen.

Een belangrijke reden van ons succes is, dat wij bewust zijn van, en inspelen op de hoge kwaliteitseisen van de huidige maatschappij. Ter borging en optimalisatie van de opgedane kunde en kennis biedt de NBSM een scala van mogelijkheden. Hierdoor ondersteunt de NBSM de professional zodat deze zich onderscheidt van de rest. Er is er niet alleen een goede bij- en nascholing. Ook hebben wij regelmatig contact met andere deelnemers uit de zorg (verzekeraars, artsen) en sportverenigingen. Hierdoor beschikken wij over een up-to-date informatie voorziening, zowel voor onze leden als voor de zorgzoekende in onze branche

 

Balens' individueel verzekeringspakket voor de professional in de complementaire/alternatieve geneeskunde, wellness & gezondheidszorg.

 

 

 

LogoPuraNaturaTransparantOrig180x180PURANATURA.NL – ZELF COSMETICA MAKEN

 

 

 

ik ben ook te vinden op

www.praktijkpurmernoord.nl

www.pedicurepurmernoord.nl

en www.massagepurmernoord.nl